Πρότυπα προστασίας και αντοχής γαντιών

Ενημερωθείτε για τα πρότυπα, τους κανονισμούς και τις ενδείξεις προστασίας για τα γάντια εργασίας ώστε να γνωρίζετε μελλοντικά ποιο γ...

Συνέχιση ανάγνωσης

Προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης και στεγανότητας IP

Ο κώδικας IP, διεθνής σήμανση προστασίας, πρότυπο IEC 60529, που μερικές φορές ερμηνεύεται ως ένδειξη προστασίας εισροής σωματιδίων, τα...

Συνέχιση ανάγνωσης