Εδώ θα βρείτε υποβρύχιες αντλίες ιδανικές για την αναρρόφηση των υδάτων, λυμάτων από το υπόγειο ή σε όποια μέρη έχουν συσσωρευθεί υγρά.