Όλα τα προϊόντα στη κατηγορία Βίδες & Βύσματα καθώς και στις εκάστοτε υποκατηγορίες πωλούνται σαν συσκευασίες.
Οι βίδες, παραδείγματος χάριν, παρέχονται σε συσκευασίες των 100, 500 ή/και 1000 τεμαχίων και η τιμή αναφέρεται στις κατοστάδα ή όπως αναγράφετε στην περιγραφή του προϊόντος.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει συγκεκριμένα τεμάχια και η συσκευασία ανοιχθεί τότε η καταμέτρηση γίνεται ζυγιστικά και όχι τεμαχιακά. Στην προκείμενη περίπτωση ενδέχεται να προκύψει, σε ορισμένες περιστάσεις, έλλειψη τεμαχίων.Λόγο της φύσης και του τύπου των προϊόντων στη κατηγορία Πολυκαρβονικά φύλλα & Στέγαστρα δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές των προϊόντων.Οι τιμές που αναφέρονται στην κατηγορία Λάστιχα τροφίμων ορίζονται ως συσκευασίας – κουλούρας.
Η ελάχιστη παραγγελία εξαρτάται από την εκάστοτε συσκευασία του προϊόντος και για όσα μέτρα αναφέρεται.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί λιγότερα μέτρα από αυτά που αναγράφονται στη συσκευασία τότε η τελική τιμή / τιμή μέτρου μεταβάλλεται.Όλοι οι λαμπτήρες πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και πάντα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους συνδεσμολογίας, αυξομείωσης τάσης, αρμονικών και κεραυνών.

Η τάση εισόδου των λαμπτήρων δε πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική τους.

Οι λαμπτήρες πρέπει να τοποθετούνται σε φωτιστικά με επαρκή εξαερισμό για αποφυγή ενδεχόμενης καταστροφής αλλά και μείωσης της φωτεινής έντασης τους σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στους λαμπτήρες LED ενδέχεται παρτίδα με παρτίδα να διαφέρει, δοκιμάστε ενδεικτικά από ένα λαμπτήρα πριν εγκαταστήσετε τη συνολική ποσότητα.

Σε λαμπτήρες 12V LED απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μετασχηματιστή και η εταιρία μας δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία εξαιτίας αυτού.

Επιστροφές χρησιμοποιημένων λαμπτήρων και δίχως την αρχική του συσκευασία δε γίνονται δεκτές. Δεν γίνονται δεκτές επίσης οι επιστροφές των λαμπτήρων χαμηλής τάσης 12V, 24V, 42V.Όλες μας οι βρύσες – μπαταρίες παρέχονται με εγγύηση στο μηχανισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις όπου αναγράφεται και στο σώμα.

Η εγγύηση που αναφέρεται στο μηχανισμό προϋποθέτει τη σωστή και πλήρη εγκατάσταση φίλτρου στη κεντρική παροχή του νερού με σκοπό να αποτρέψει τα άλατα, χώμα και διάφορα σωματίδια από το να εισχωρήσουν και να καταστρέψουν τον μηχανισμό.
Η εγγύηση που αναφέρεται στο σώμα της μπαταρίας προϋποθέτει το σωστό καθαρισμό της ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς όμως τη χρήση δυνατών καθαριστικών και χημικών.

Οι παραπάνω οδηγίες υπάγονται σε διεθνείς κανονισμούς και δεν είναι κανόνες της εταιρίας μας. Η αναφορά τους γίνεται με σκοπό τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος, τη καλύτερη λειτουργία του και τη προστασία των πελατών μας.