Πλαστικοί, αλουμινίου, υδρορροές και σωλήνες αποχέτευσης μαζί με τα εκάστοτε εξαρτήματα τους για κάθε κατασκευή στο σπίτι, την εργασία, κ.α.

Φίλτρα αναζήτησης

Εξαρτήματα σωλήνων (32)

Εξαρτήματα υδρορροών (31)

Στηρίγματα σωλήνων (10)

Σωλήνες αλουμινίου (4)

Σωλήνες υδρορροής - αποχέτευσης (9)