Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορα ναυτιλιακά είδη όπως ναυτιλιακές βίδες (ναυσιπλοΐας), ανοξείδωτες (INOX), βιδοθηλιές, γάντζοι, κρίκοι σε διάφορες διαστάσεις κ.α.

Βιδοθηλιές με στριφώνι (10)

Βιδοθηλιές-Γάντζοι με σπείρωμα (8)

Γάντζοι-Στριφτάρια-κρίκοι ναυτιλίας (29)

Κρίκοι αναρτήσεως-Μάπες (5)

Μακαράδες-Ράουλα-Μπασδέκες (13)

Ναυτικά κλειδιά με πύρο (39)

Στραβόκαρφα-Στραβόβιδες (2)

Σχοινιά-Αλυσίδες-Συρματόσχοινα (22)