Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορα ναυτιλιακά είδη όπως ναυτιλιακές βίδες (ναυσιπλοΐας), ανοξείδωτες (INOX), βιδοθηλιές, γάντζοι, κρίκοι σε διάφορες διαστάσεις κ.α.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (PDF)

Βιδοθηλιές με στριφώνι (10)

Βιδοθηλιές-Γάντζοι με σπείρωμα (9)

Γάντζοι-Στριφτάρια-κρίκοι ναυτιλίας (39)

Κρίκοι αναρτήσεως-Μάπες (7)

Μακαράδες-Ράουλα-Μπασδέκες (16)

Ναυτικά κλειδιά με πύρο (39)

Στραβόκαρφα-Στραβόβιδες (2)

Σχοινιά-Αλυσίδες-Συρματόσχοινα (25)